Witaj w Decode.technology

Zbierz i odczytaj
zakodowane informacje
w produkcji przemysłowej

Łączymy maszyny, systemy i zakłady na całym świecie.


Wzbogać zakład w dostosowane do potrzeb rozwiązania cyfrowe,
zapewniąc optymalny zdalny dostęp w czasie rzeczywistym i wgląd
w odpowiednie dane. Wykorzystujemy uczenie maszynowe oraz
zaawansowaną analitykę w celu poprawy jakości, dostępności
i wydajności produkcji.

Jak wdrożyliśmy sterowanie i wymianę informacji w czasie rzeczywistym?

Case Study wkrótce
Doświadczenie w IT oraz automatyce przemysłowej

Połącz się z przyszłością
inteligentnej produkcji

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w technologiach informatycznych oraz automatyce przemysłowej wdrażamy rozwiązania dla organizacji pozwalające na wydobycie danych i spostrzeżeń z istniejących urządzeń, maszyn i systemów.

Co nas
wyróżnia

01.

Projekt pilotażowy

Przygotowujemy projekty pilotażowe ukierunkowane na zdobycie doświadczenia i kompetencji. Zespoły wspólnie pracują nad najważniejszymi elementami systemu sterowania. Wspieramy nabywanie wszechstronnych umiejętności w przedsiębiorstwach.

02.

Modernizacje i nowe inwestycje

Rozwiń bardziej przemysłową organizację poprzez wydobycie danych i spostrzeżeń z istniejących urządzeń i maszyn. Przeprowadzimy modernizację istniejących maszyn, lub zaprojektujemy nowy skalowalny system.

03.

Lean manufacturing i technologie cyfrowe

Systemy i urządzenia w hali produkcyjnej udostępnią i wymienią dane i informacje w czasie rzeczywistym, aby pewniej podejmować decyzje. Zapewnimy wygodny i zdalny dostęp do potrzebnych informacji dla całych zespołów OP i IT.

04.

Interdyscyplinarne kompetencje

Wspieramy doświadczeniem konsultingowym w projektach IIoT w zakresie koncepcji strategii, jak również wdrożeń technicznych. Pomagamy identyfikować i zminimalizować ryzyka, a następnie wdrożyć rozwiązania technologiczne Przemysłu 4.0.

Transformacja

Rozwiązuj problemy
zanim staną się problemami
Elastyczność operacyjna

Każda linia produkcyjna jest wyjątkowa. Rozwiązania Decode w zakresie oprogramowania mogą znacznie przybliżyć Cię do perfekcji, operacyjnie rzecz biorąc.
Mamy wspólne problemy produkcyjne, przekonaj się sam jak możemy Ci pomóc.

01.

Brak danych z maszyn w czasie rzeczywistym

Producenci OEM mają możliwość tworzenia nowych strumieni przychodów i rozszerzania swoich usług dla klientów poprzez wykorzystanie Internetu Rzeczy do monitorowania ich sprzętu. Wgląd w dane może prowadzić do przyspieszenia produkcji części i produktów oraz przewagi nad ofertą konkurencji.

Dzięki danym jak temperatura, poziom wibracji lub kod błędu i dostępu z chmury, możesz monitorować te dane bez fizycznego podłączania się do maszyny. Monitorowanie stanu aktywów rejestruje stan Twoich maszyn i urządzeń, dzięki czemu można zrozumieć, jak maszyna działa w realnych warunkach w terenie czy na hali.

02.

Nieefektywne działania operacyjne operacje

Liderzy branży produkcyjnej kierują się potrzebą osiągania pożądanych wyników biznesowych. Wymagają oni sprawnych systemów, które zapewnią skalę i widoczność przedsiębiorstwa, aby sprostać zmiennemu popytowi i zmieniającym się wymaganiom klientów.

Odkryj głębszy wgląd w swoje dane i buduj bogate i skalowalne aplikacje przemysłowe. Połącz i zautomatyzuj swoje procesy produkcyjne i biznesowe za pomocą rozwiązań chmurowych, skonfigurowanych specjalnie na potrzeby produkcji

03.

Wykrywanie problemów z jakością

Problemy z jakością mają duże znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Niezdolność do określenia pierwotnej przyczyny problemów z jakością - wraz z nadmiernym czasem i wysiłkiem poświęconym na ich rozwiązanie - może zmniejszyć wydajność lub doprowadzić do kosztownego wycofania produktów z rynku.

04.

Wydajność i awarie maszyn produkcyjnych

Analiza predykcyjna pomaga w identyfikacji potencjalnych awarii, zanim wpłyną na produkcję.

Predykcyjne utrzymanie ruchu może poprawić czasy i sprawność linii oraz utrzymywanie urządzeń w stanie najwyższej wydajności. Korzystając z rozwiązań IoT, przedsiębiorstwa przemysłowe mogą budować modele predykcyjne z wykorzystaniem danych ze wszystkich dostępnych urządzeń.

Nasz proces

Bezpłatny prototyp

Pierwszy krok
do cyfrowego świata

Etapy

1. Zamów bezpłatne demo
dla własnej linii technologicznej

Zachęcamy do przeprowadzenia projektu pilotażowego, który wskaże pomocne narzędzia firmie planującej transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Narz architekt rozwiązań na podstawie informacji przedstawi możliwe rozwiązania i rekomendacje kierunkujące dalsze decyzje związane z rozwijaniem strategii cyfryzacji w przedsiębiorstwie.

Prosimy o podanie w formularzu podstawowych informacji o firmie w celu rozpoczęcia kontaktu i procesu uruchomienia demo.

2. Propozycje rozwiązania
technologicznego i procesowego

Odwiedzimy Twoj zakład, bądź zdalnie zaprezentujemy przykładowe aplikacje i dobierzemy rozwiązania dla konkretnego problemu. Dzięki możliwości symulacji danych, możemy w szybki sposób stworzyć model maszyny, bądź serii maszyn.

Wynikiem tego kroku jest analiza technicznej gotowości, dobrane rozwiązania oraz rekomendacje kierunkujące dalszy rozwój strategii cyfryzacji w przedsiębiorstwie.

3. Wykorzystaj pełny potencjał
dzięki dobrze dobranym narzędziom

Znajdziemy urządzenia i sprzęt, które pomogą Ci odkryć,
zbudować i wejść na rynek z Twoimi rozwiązaniami IIoT.

Pracujemy z certyfikowanymi i szeroko dostępnymi urządzeniami
i systemami do budowy nowych maszyn i urządzeń jak inteligentne
bramy, serwery brzegowe, czujniki i kamery do natychmiastowej
integracji z projektem IIoT.

Prowadzimy projekty informatyczne łączące systemy, procesy i maszyny.

Proces cyfryzacji

Wdrażamy innowacje na
zamówienie poprzez połączenie
szerokiej gamy technologii.Wspólną cechą udanych wdrożeń jest realizowanie w sposób etapowy, gdzie stopniowo wdrażamy kolejne poziomy cyfryzacji, aż do zastosowań sztucznej inteligencji. Łącznikiem poziomów jest wspólna strategia, która integruje projekty w ramach spójnego planu rozpisanego na wiele mniejszych etapów. Taki proces trwa do kilku lat, ale minimalizuje ryzyko porażki na drodze do stworzenia cyfrowej fabryki.

01

Droga do nowoczesnej produkcji

Zapewnienimy platformę, która usprawni rozwój i szybko wykorzysta dane, zapewniamy również inżynierów rozwiązań. Opracujemy koncepcję i dobierzemy rozwiązania, których możesz potrzebować w celu zwiększenia sprawności operacyjnej.

02

Droga do nowoczesnej produkcji

Współpracujemy z dostawcami automatyki, którzy oferują coraz więcej rozwiązań przemysłowych. Nawet, gdy firma nie ma dzisiaj planu cyfryzacji lub jest on odległy, lepiej wybrać rozwiązania, które można łatwo podłączyć do sieci. Prędzej czy później będzie to konieczne.

03

Droga do nowoczesnej produkcji

Istnieje spora różnica między danymi, czyli tym co zbieramy z maszyn i przetwarzamy, a informacjami. Czyli tym co wyłania się z danych i stanowi wartość dla organizacji. Na podstawie zebranych danych można lepiej planować produkcję czy wykrywać nadchodzące awarie.

Rozwiązania, które
wykorzystujemy

01.

Partnerstwo technologiczne

+ Strategia i realizacja
+ Innowacje, R&D
+ Zespół programistów

02.

Technologia

+ Tworzenie oprogramowania
+ Projektowanie interfejsów
+ Usługi chmurowe

03.

Cyfrowa transformacja

+ Warsztaty i szkolenia
+ Projekty pilotażowe
+ Dedykowane rozwiązania IT

04.

Automatyka i budowa maszyn

+ PLC/HMI/SCADA
+ Systemy wizyjne i sensoryka
+ Budowa maszyn i urządzeń
+ Integracje systemów

Firma Decode dała się poznać jako podmiot rzetelny biznesowo, dobrze zorganizowany i wyróżniający się na rynku doświadczeniem w zakresie realizacji projektów automatyki przemysłowej i technologii informatycznych.

Automatyka przemysłowa i budowa maszyn

Zintegrowane stanowisko montażowe-kontrolne

Case study dostępne wkrótce.

Przemysłowy Internet Rzeczy

Jak wdrożyliśmy wymianę informacji między chmurą a maszyną?

Case study dostępne wkrótce.

Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą
ludzie z pasją
i doświadczeniem

Czytaj więcej